IMG 1979W dniach 21-23 listopada 2022 r. odbyła się trzydniowa wycieczka  w Góry Świętokrzyskie w ramach programu MEN "Poznaj Polskę". Uczniowie klas: I a, I h, II i, III f, IV a, IV g, IV h wraz z opiekunkami: Katarzyną Witułą, Anetą Urbaniak, Renatą Spławską i Karoliną Gałężewska mogli poznać biografię wybitnych przedstawicieli polskiej literatury (H. Sienkiewicz i S.Żeromski) oraz obejrzeć  zabytki historyczne i przyrodnicze naszego kraju.
Pierwszego dnia uczniowie rozpoczęli zwiedzanie od  Zagańska. Dąb Bartek to najsłynniejsze polskie drzewo. Stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych okolicy i Gór Świętokrzyskich. Swoją popularność zawdzięcza swej budowie, ale głównie wiekowi. Okazuje się bowiem, że Dąb Bartek jest największym i najstarszym znanym w Polsce drzewem. Jego wymiary jak i wiek są rzeczywiście imponujące. Dąb Bartek bowiem mierzy obecnie 30 metrów wysokości, obwód pnia na wysokości 1,3 m wynosi 9,85 m, a średnica korony to ok. 40 metrów. Następnie wycieczka udała się do Kielc, aby  zwiedzić zabytkową część miasta. 
  Drugiego dnia młodzież mogła zobaczyć zamek Krzyżtopór w Ujeździe – pełną magii i tajemniczości ruinę zagubioną wśród pól i wzgórz ziemi opatowskiej, z dala od głównych dróg i szlaków. Obronny zamek został wzniesiony na nietypowym planie wpisanej w pięciobok bastionowej fortyfikacji. Później wycieczka udała się do Sandomierza. Tam uczniowie zwiedzali Bramę Opatowską, kościół św. Józefa, a następnie udali się na spacer po historycznym zespole architektoniczno-krajobrazowym. Ciekawym punktem wycieczki okazała się zbrojownia rycerska - jedno z najbardziej niesamowitych miejsc Sandomierza. Tuż przy rynku swoją siedzibę ma Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. W zbrojowni w Sandomierzu można zobaczyć, a co najważniejsze i najciekawsze przymierzyć zbroje rycerskie, własnoręcznie wziąć miecz, kuszę, halabardę. 
Trzeci dzień wycieczki rozpoczął się wejściem z Huty Szklanej na Łysą Górę. Tam uczestnicy wycieczki zwiedzili pobenedyktyński zespół klasztorny. Klasztor benedyktynów na Świętym Krzyżu jest zabytkiem o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa polskiego, przede wszystkim dzięki swoim wartościom historycznym i religijnym. W szacownych murach do chwili obecnej przechowywane są relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Znajduje się tam również krypta grobowa księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. Opactwo jest otoczone przedchrześcijańskimi obwarowaniami kamiennymi, które stanowią cenny zabytek archeologiczny. Następnie uczniowie udali się do Muzeum Przyrodniczego ŚPN, gdzie mogli zapoznać się z geologicznymi i paleontologicznymi dziejami Gór Świętokrzyskich. Potem wszyscy zeszli gołoborzem z Łysej Góry do Huty Szklanej. Stamtąd wycieczka udała się do ostatniego miejsca wyprawy – Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Siedzibą muzeum jest pałacyk, który wraz z majątkiem ziemskim Henryk Sienkiewicz otrzymał od społeczeństwa polskiego z okazji 25-lecia swojej pracy artystycznej. Po zapoznaniu się z życiem i twórczością pisarza uczniowie udali się w drogę powrotną.