Powrót do strony głównej
 

1991

STYCZEŃ

Tomasz Gatka, przyszły olimpijczyk z Nagano i Salt Lake City zajął V miejsce w soku w dal podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, a Mariusz Drzewiecki IV miejsce w biegu na 200 m (opiekun Albin Zańko).

LUTY

Uczniowie z klasy IVC Anna Baranowska, Tomasz Kowalski, Joanna Nowak i Sławomir Zieniewicz uczestniczyli w finale eliminacji okręgowych Olimpiady Biologicznej i zostali wytypowani na eliminacje centralne tej olimpiady (opiekunka Wanda Stolarek).

MARZEC

Uczniowie klasy IIIA przygotowali koncert "Nasza rzeczywistość i nasze marzenia", na który złożyły się ich własne utwory. Dochód z koncertu przeznaczono na potrzeby tworzącego się stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Być Razem".

KWIECIEŃ

Tomasz Sikora uczestniczył w eliminacjach centralnych Olimpiady Języka Angielskiego (opiekunka Małgorzata Dawidczyk).

Waldemar Gil zajął III miejsce w eliminacjach centralnych Olimpiady Wiedzy Technicznej (opiekunka Helena Materlińska).

MAJ

Młodzież uczestniczyła w obchodach "Dni Turku".

CZERWIEC

Uczniowie pod opieką nauczyciela plastyki Romana Choinki wystawili "Serenadę" Sławomira Mrożka i "Biesiadę u hrabiny Kotłubaj" według opowiadania Gombrowicza.

Spektakl był wielokrotnie powtarzany dla mieszkańców miasta.

LIPIEC

Tomasz Gatka zajął III miejsce w skoku w dal w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, a Mariusz Drzewiecki IX miejsce w biegu na 200 m. (trener Albin Zańko).

SIERPIEŃ

Szkolni sportowcy odnieśli sukcesy w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. Marzena Nowicka zajęła III miejsce w siedmioboju, a Dariusz Kowalczyk V miejsce w dziesięcioboju ( trener Albin Zańko).

LISTOPAD

Został opracowany regulamin uczniowski.

GRUDZIEŃ

W dziesiątą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w auli szkoły otwarto wystawę "GRUDZIEŃ ’81" i wystawiono spektakl "Raport z oblężonego miasta" oparty na tekstach poetyckich Zbigniewa Herberta.

1992

STYCZEŃ

Tomasz Gatka zajął II miejsce w skoku w dal podczas Halowych Mistrzostw Polski, Darriusz Kowalczyk IV miejsce w ośmioboju, a Mariusz Drzewiecki V miejsce w biegu na 300 m ( opiekun Albin Zańko).

LUTY

Towarzystwo Pomocy Dzieciom "Być Razem" zorganizowało zimowisko w Uniejowie.

KWIECIEŃ

W finale centralnym Olimpiady Wiedzy Technicznej uczestniczyli Przemysław Janik i Marcin Nowak (opiekunka Helena Materlińska).

LIPIEC

W Mistrzostwach Polski Juniorów Tomasz Gatka zajął IV miejsce w skoku w dal. Był również reprezentantem Polski w skoku w dal w meczu Francja- Niemcy- Polska.

Karina Marciniak zajęła X miejsce w siedmioboju w Mistrzostwach Polski Juniorek Młodszych.

SIERPIEŃ

Tomasz Gatka zajął III miejsce w skoku w dal i VII miejsce w biegu 4x400 w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski.

Szkolne Koło Turystyczne zorganizowało obóz wędrowny w Beskidy i Tatry.

WRZESIEŃ

W wyniku konkursu na stanowisko dyrektora szkoły została nominowana Jolanta Rowińska.

PAŹDZIERNIK

Dla uczczenia osiemdziesięciolecia szkoły w dniach 2.X do 4.X odbył się III Zjazd Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. T. Kościuszki w Turku.

Powstaje Koło Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. T. Kościuszki w Turku nawiązujące do tradycji Akademickiego Koła Turkowian.

LISTOPAD

Rozpoczyna działalność Rada Szkoły pierwszej kadencji. W jej skład wchodzą rodzice, nauczyciele i uczniowie.

Zostaje opracowany statut szkoły.

GRUDZIEŃ

Uczniowie zaprosili społeczność szkolną na tradycyjne Pastorałki, a wolontariusze z Towarzystwa Pomocy Dzieciom "Być Razem" przygotowali zabawę choinkową i prezenty dla dzieci ze szkół podstawowych.

1993

STYCZEŃ

Tomasz Gatka zdobył I miejsce w skoku w dal w Halowych Mistrzostwach Polski (trener Albin Zańko).

LUTY

Towarzystwo Pomocy Dzieciom "Być Razem" zorganizowało w Gosławicach zimowisko dla dzieci ze środowisk zagrożonych patologią społeczną. Opiekunami byli wolontariusze- uczniowie naszego liceum oraz nauczyciele: Ewa Patrzykąt i Mirosław Mękarski.

MARZEC

W szkole gościła delegacja francuskiego miasta Escodain.

Na "Dzień Otwartych Drzwi" do szkoły przybyli uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych z całego rejonu.

KWIECIEŃ

Odbyła się sesja "Zdrowa Żywność" zorganizowana przez Koło Ekologiczne i jego opiekunki: Annę Jońską i Emilię Helt. Referaty wygłosili:
dr Krystyna Baranowska i Mieczysław Babalski, prezes stowarzyszenia Ekoland. Sesji towarzyszył spektakl "Dzieci z Dworca ZOO" w wykonaniu Teatru Cieni (opiekun Roman Choinka).

Uczniowie naszej szkoły byli finalistami centralnych eliminacji konkursów i olompiad przedmiotowych. W finale Olimpiady Ekologicznej uczestniczyła Grażyna Szymczak z klasy IVC (opiekun- Grażyna Białoszyńska), a w finale Ogólnopolskiego Konkursu Literatury Francuskiej Emil Szczepanik (opiekun- Maria Górska).

Robert Grzymowicz został laureatem I ogólnopolskiego konkursu "Wojny Rdzeniowe" (opiekun Erwin Retkowski).

CZERWIEC

Eugeniusz Miniszewski, były dyrektor naszego liceum dokonał odsłonięcia napisu Viribus unitis na budynku szkoły. Napis pojawił się z inicjatywy Koła Wychowanków i nawiązuje do hasła umieszczonego na dawnym budynku gimnazjum przy ulicy Szerokiej. Napis został wykonany przez pracowników Elektrowni "Adamów".

Zwycięzcami konkursu na najciekawszą formę aktywności kulturalnej zostali: Teatr Cieni (opiekun Roman Choinka) i Koło Ekologiczne (opiekunki: Anna Jońska i Emilia Helt) za zorganizowanie sesji "Zdrowa żywność" oraz redakcja gazetki szkolnej "Co Tak Cicho" (opiekun Mirosław Mękarski).

Nagrody- stypendia otrzymali następujący uczniowie: Beata Dębowska z klasy IIE (średnia ocen 5,45), Justyna Dusza- Bułaszenko z klasy IIIB średnia ocen 5,40), Mariusz Wysocki z klasy IIIB (średnia ocen 5,36), Robert Grzymowicz z klasy IIB laureat konkursów matematycznego i fizycznego, Emil Szczepanik z klasy IIIb , laureat konkursu języka i literatury francuskiej, Piotr Szałek z klasy IA za wyróżniające wyniki z przedmiotów humanistycznych. Sponsorami nagród byli: Urząd Miasta, Kopalnia Węgla Brunatnego "Adamów", Rada Rodziców.

LIPIEC

Tomasz Gatka zdobył I miejsce w skoku w dal podczas Mistrzostw Polski Juniorów (trener Albin Zańko).

SIERPIEŃ

W Powidzu odpoczywali i uczyli się uczniowie uzdolnieni humanistycznie na obozie polonistycznym i języka angielskiego pod opieką Mirosława Mękarskiego i Mirosława Pawlaka.

WRZESIEŃ

Szkolne Koło turystyczne pod opieką Witolda Wojciechowskiego i Adama Bartczaka odbyło rajd w Góry Świętokrzyskie.

PAŹDZIERNIK

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przy współudziale Koła Wychowanków zorganizowano Dzień Drzwi Otwartych- imprezę dla mieszkańców miasta, na którą złożyła się prezentacja dorobku szkoły, koncert poetycko muzyczny, występy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej. Łukasz Kot, uczeń klasy IIA przygotował wystawę prezentującą historię teatru amatorskiego w Turku.

Szkoła wspólnie z Delegaturą Kuratorium Oświaty uczestniczyła w przygotowaniu uroczystości dla nauczycieli całego rejonu, na której Teatr Cieni wystawił spektakl "Dzieci z Dworca ZOO".

LISTOPAD

Podczas uroczystości miejskich Święta Niepodległości młodzież licealna zaprezentowała spektakl poetycko-muzyczny.

GRUDZIEŃ

Wolontariusze z Towarzystwa Pomocy Dzieciom "Być Razem" wspólnie z Samorządem Szkolnym przygotowali zabawę choinkową i prezenty dla dzieci ze środowisk zagrożonych patologią społeczną.

Szkolne Koło Turystyczne odbyło rajd zimowy Pieniny- Gorce.

1994

KWIECIEŃ

Tomasz Piętka został laureatem Konkursu Chemicznego im. Prof.
A. Swinarskiego (opiekun Irena Zesiuk).

MAJ

Szkolne Koło Turystyczne zorganizowało rajd "kolejkowy" do Kalisza i Gołuchowa.

MARZEC

Odbyła się sesja "Młodzież- Wychowanie- Demokracja", w której udział wzięli: Wojciech Zaleski, Kurator Oświaty w Koninie, Marek Chorzewski, zastępca Kuratora Oświaty, Elżbieta Pogodska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, władze miasta, przedstawiciele rodziców, nauczyciele i uczniowie.

Na Dzień Drzwi Otwartych dla kandydatów do liceum zostali zaproszeni uczniowie klas ósmych szkół podstawowych z całego rejonu.

CZERWIEC

Nagrody-stypendia otrzymali: Agnieszka Szczepaniak - średnia 5,16, Magdalena Łukaszewska - średnia 5,1; Beata Dębowska - średnia 5,1; Agnieszka Katarzyńska - średnia 5,08; Agnieszka Binkowska - średnia 5; Radosław Kurpik - średnia 5; Łukasz Rychlik- średnia 5; Magdalena Szczepaniak - średnia 5.

SIERPIEŃ

W Kotlinie Kłodzkiej odbył się obóz wędrowny zorganizowany przez Szkolne Koło Turystyczne i obóz naukowy dla polonistów i anglistów.

WRZESIEŃ

W klasie IIIA rozpoczęto realizację autorskiego programu "Kultura i sztuka" opracowanego przez Mirosława Mękarskiego i Romana Choinkę.

Pracę jako nauczyciel języka angielskiego rozpoczął Daniel Hall, wolontariusz Korpusu Pokoju.

W auli szkoły odbyły się miejskie obchody Święta Niepodległości, podczas których wręczono Krzyże Armii Krajowej członkom Turkowskiego Koła Żołnierzy Armii Krajowej.

GRUDZIEŃ

Młodzież uczestniczyła w licznych akcjach charytatywnych. Samorząd uczniowski przygotował tradycyjną zabawę choinkową dla dzieci ze szkół podstawowych i pomagał w przygotowaniu Wigilii dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Uczniowie klasy IIIF kwestowali na rzecz Domu Dziecka, a uczniowie klas IA, IIIH, IIIi zbierali dary dla dzieci polskich w Kazachstanie.

1995

STYCZEŃ

W szkole gościła profesor Alina Kowalczykowa z Instytutu Badań Literackich, która wygłosiła wykład na temat "Wpisanie problemów literatury romantycznej w dziejącą się rzeczywistość".

KWIECIEŃ

W Dniu Patrona odbył się przegląd twórczości uczniowskiej. Klasa IIIA pokazała fragmenty "Parad" Jana Potockiego, a klasy IIA i IID wystąpiły z koncertem muzycznym. Miały również miejsce zawody sportowe, spotkania z przedstawicielami Koła Wychowanków oraz spotkanie w Klubie Olimpijczyka z byłymi uczniami szkoły- laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych.

Zuzanna Gaj z klasy IID została finalistką eliminacji centralnych Olimpiady Wiedzy Ekologicznej ( opiekunka Teresa Ulatowska).

Jolanta Siekacz z klasy IIIC wzięła udział w eliminacjach centralnych Olimpiady Filozoficznej (opiekunka Maria Zielona).

Robert Flejter został wyróżniony w konkursie matematycznym "Kangur" w kategorii "student" (opiekun Janina Kużdowicz).

MAJ

Szkoła była organizatorem sesji popularnonaukowej z okazji pięćdziesiątej rocznicy zakończenia II wojny światowej. Referaty wygłaszali uczniowie liceum oraz uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Turku i Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach. Sesję przygotowali nauczyciele historii Maria Zielona i Andrzej Piasecki.

CZERWIEC

Nagrody- stypendia otrzymali: Beata Dębowska- średnia 5,4; Magdalena Łukaszewska- średnia 5,13; Marcin Kwapiński- średnia 5,1; Magdalena Ostwald- średnia 5; Piotr Rzetecki- srednia 5; Radosław Kurpik- średnia 5.

WRZESIEŃ

W klasie IF rozpoczęto realizację programu autorskiego klasy geograficzno- turystycznej, którego autorem był Witold Wojciechowski.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w modelu ONZ w Kielcach. Młodzież przygotowali nauczyciele języka angielskiego- Małgorzata Dawidczyk i Daniel Hall.

PAŹDZIERNIK

Koło Wychowanków Gimnazjum i Liceum zorganizowało aukcję obrazów autorstwa uczniów Liceum Plastycznego w Kole, które powstały w czasie letniego pleneru. Dochód z aukcji przeznaczono na potrzeby szkoły.

LISTOPAD

W szkole gościł ambasador Grecji Georgios Alekxandropoulos, który spotkał się z młodzieżą i zwiedził szkołę.

GRUDZIEŃ

Uczniowie uczestniczyli w "Modelu Rady Europy", który przygotowali Daniel Hall, Mirosław Pawlak i Małgorzata Dawidczyk.

Samorząd Uczniowski zorganizował tradycyjną zabawę choinkową dla dzieci ze szkół podstawowych i przeprowadził zbiórkę na rzecz MONAR-u.

1996

STYCZEŃ

Mariusz Kacprzak zdobył II miejsce w soku w dal podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów ( trener Albin Zańko).

LUTY

Zostały opracowane programy autorskie: klasy twórczej (Hanna Choinka) i informatyki dla klasy informatycznej (Alina Wąsikowska).

MARZEC

Odbył się konkurs wiedzy o Grecji zorganizowany przy pomocy ambasady Grecji. Zwycięzcami zostali Grzegorz Antosik z klasy IIIA i Bartosz Stolarek z klasy IF, którzy wygrali wycieczkę do Grecji ufundowaną przez ambasadę tego państwa.

Z okazji Dnia Wiosny uczniowie przedstawili swoje programy artystyczne podczas imprezy "Szkoła na wesoło" zorganizowanej przez Miejski Dom Kultury.

KWIECIEŃ

Koło Dyskusyjne odbyło spotkania z Joanną Staręgą- Piasek, posłanką na Sejm RP oraz Stevem Baczyńskim, prokuratorem generalnym stanu Nowy York.

W dniu Patrona Szkoły dokonano przeglądu dorobku artystycznego młodzieży.Szczególne uznanie zdobył spektakl oparty na "Moralności pani Dulskiej" przygotowany przez klasę IIID pod opieką pani M.Frąckowiak.

Berenika Kubiak z klasy IVB została laureatką XXXII Konkursu Chemicznego im. Prof. A. Swinarskiego ( opiekun Irena Zesiuk).

Nagrody w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur" w postaci wyjazdu w Góry Złote w Czechach zdobyli: Paweł Biskup z klasy IB, Paweł Bartczak z klasy IIIB (opiekunka Violetta Kałużna), Marcin Mikosik z klasy IIB (opiekunka Halina Trzuskowska), Łukasz Mikołajczyk (opiekunka Janina Kużdowicz).

Laureatem II Konkursu Mitologicznego w Poznaniu został Konrad Dominas z klasy IIIC ( opiekunka Ewa Patrzykąt).

CZERWIEC

Została zakończona modernizacja sali gimnastycznej i auli realizowana wspólnie z Korpusem Pokoju i instytucjami lokalnymi. Z tej okazji odwiedził szkołę dyrektor Korpusu Pokoju na Polskę John Darrah oraz jego zastępca Jarosław Pasek. Odbyło się również pożegnanie wolontariusza Korpusu Pokoju Daniela Halla.

Z młodzieżą i gronem nauczycielskim spotkał się biskup diecezji włocławskiej Roman Andrzejewski.

Nagrody - stypendia otrzymali: Katarzyna Kucharska - średnia 5,15; Radosław Kurpik - 5,14; Marzena Stańczyk - 5,1 oraz Łukasz Rychlik, Jerzy Sokołowski, Agnieszka Katarzyńska, Agnieszka Szczepaniak, Karol Darul, Barbara Ratajczak, Agnieszka Lichnerowicz, Łukasz Pakuła, Aldona Sikora i Lidia Zdonek za średnia 5,0.

LIPIEC

Mariusz Kacprzak zdobył IX miejsce podczas Mistrzostw Polski Juniorów (trener albin Zańko).

WRZESIEŃ

Pracę jako nauczycielka języka angielskiego rozpoczęła Grace Volkov, wolontariuszka.

Nauczyciel języka polskiego Mirosław Mękarski i nauczycielka historii Barbara Żebrowska rozpoczęli realizację programu korelującego materiał nauczania z tych przedmiotów.

GRUDZIEŃ

Odbył się koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Moniki Gruszczyńskiej i Joanny Gogulskiej. Dochód z koncertu przeznaczono na pomoc Dzieciom z Domu Dziecka w Turku.

Samorząd Uczniowski zorganizował tradycyjną zabawę choinkową dla dzieci ze szkół podstawowych.

1997

STYCZEŃ

Szkolne Koło Turystyczne było organizatorem zimowego rajdu w Karkonosze.

MARZEC

W auli szkoły odbyła się sesja "Turek w oczach młodzieży" poświęcona przyszłości miasta. W sesji uczestniczyli przedstawiciele miejskich władz samorządowych, przedstawiciele najważniejszych zakładów pracy, nauczyciele i uczniowie.

Młodzież prezentowała swoje programy w konkursie "Szkoła na wesoło", którego organizatorem był Miejski Dom Kultury.

KWIECIEŃ

Odbył się Dzień Amerykański przygotowany przez nauczycieli języka angielskiego, Małgorzatę Dawidczyk i Mirosława Pawlaka oraz uczniów klasy IIA i IIC. Obecni byli przedstawiciele ambasady USA.

Młodzież uczestniczyła w modelowej konferencji ONZ w Gorzowie Wielkopolskim. Agnieszka Lichnerowicz zdobyła tytuł najlepszego mówcy. Uczniów przygotowały Małgorzata Dawidczyk i Grace Volkov.

Monika Gruszczyńska uczestniczyła w finale ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego w kategorii poezji śpiewanej.

Mariusz Weber został laureatem ogólnopolskiego konkursu historycznego "Zbrodnia katyńska na tle losów Polaków w czasie II wojny światowej"(opiekunki: Maria Zielona i Barbara Żebrowska).

Laureatem XXXIII Konkursu Chemicznego im. Profesora A. Swinarskiego został B. Janczak z klasy IIIB ( opiekunka Alina Sobkowska), a finalistą tego konkursu Artur Zieliński z klasy IVC ( opiekunka Irena Tomaszak- Zesiuk).

Lidia Trocha z klasy IIIC została finalistką XII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej( opiekunka Lidia Płóciennik).

Ogólnopolski konkurs na pracę literacką wygrały Agnieszka Czarnecka i Agnieszka MAJtka z klasy IIE ( opiekunka Aleksandra Jesiołowska).

CZERWIEC

Nagrody- stypendia dla najlepszych uczniów otrzymali: Piotr Rzetecki- średnia 5,20; Katarzyna Kucharska- średnia 5,17; Łukasz Pakuła- średnia 5,17; Aldona Sikora- średnia 5,1; Lidia Zdonek- średnia 5,1; Barbara Ratajczak- średnia 5,09; Maria Ścibor- średnia 5,09; Sylwia Stusek- średnia 5,07 oraz Ewelina Piwońska, Piotr Łajdecki, Ewelina Perlińska, Bartłomiej Janczak za średnią 5,0.

WRZESIEŃ

W wyniku konkursu dyrektorem szkoły został Edmund Ćwikliński.

W klasie IIIC rozpoczęto realizację innowacyjnego programu autorskiego z języka angielskiego, którego autorem był Mirosław Pawlak.

PAŹDZIERNIK

Szkolne Koło Turystyczne zorganizowało mistrzostwa szkoły w biegach na orientację i rajdy piesze do Sarbic i do Brudzewa.

GRUDZIEŃ

Samorząd szkolny zorganizował tradycyjną zabawę choinkową dla dzieci ze szkół podstawowych, uczestniczył w rozprowadzaniu kartek fundacji "Wszystko dla dzieci", także w zbiórce żywności organizowanej przez Koniński Bank Żywności.

1998

LUTY

Barbara Ratajczyk z klasy IIIC została finalistką Olimpiady Ekologicznej (opiekunka Grażyna Białoszyńska).

Lidia Trocha z klasy IVC zajęła I miejsce w eliminacjach okręgowych Olimpiady Biologicznej i została wytypowana do eliminacji centralnych (opiekun Lidia Płóciennik).

MARZEC

Kolejny raz zaproszono uczniów klas ósmych szkół podstawowych na "Dzień Drzwi Otwartych".

Młodzież uczestniczyła w konkursie "Szkoła na wesoło" organizowanym przez Miejski Dom Kultury.

KWIECIEŃ

Rada Pedagogiczna przyjęła "Program wychowawczy szkoły i internatu".

Młodzież uczestniczyła w modelowej konferencji ONZ w Gorzowie Wielkopolskim. Agnieszka Lichnerowicz zdobyła nagrodę dla najlepiej przygotowanego delegata. Młodzież przygotowała Małgorzata Dawidczyk.

CZERWIEC

Magdalena Kowalska (opiekunka Halina Trzuskowska) i Bartlomiej Janczak (opiekunka Wioletta Kałużna) zostali nagrodzeni w konkursie matematycznym "Kangur".

Nagrody- stypendia otrzymali: Piotr Rzetecki ( średnia:5,28), Katarzyna Kucharska (średnia: 5,22), Łukasz Pakuła (średnia:5,20), Paweł Trocha (średnia 5,15), Leszek Rosiakowski(srednia: 5,14), Aldona Sikora (średnia 5,14), Joanna Rutkowska (średnia: 5,13), Barbara Ratajczak (średnia 5,11), Aleksandra Ścibor (średnia 5,09), Marta Kowalska (średnia 5,08), Aldona Pawlak (średnia 5,08) oraz Patrycja Idczak, Daniel Białoszyński, Lidia Zdonek, Kinga Sosińska, Justyna Dzieciątkowska, Agnieszka Szawara, Iwona Bręńska, Sylwia Stusek (średnia 5,0).

LIPIEC

Karolina Danielecka zajęła XII miejsce w skoku w dal w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych (trener Albin Zańko)

WRZESIEŃ

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Barbara Ratajczyk.

PAŹDZIERNIK

Milena Chypś otrzymała wyróżnienie na XX ogólnopolskim Spotkaniu Młodych Autorów i Kompozytorów "Smak '98" w Myśliborzu.

Budynek szkoły i internatu został podłączony do miejskiej sieci grzewczej.

LISTOPAD

Udział uczniów w finale II Ogólnopolskiego Festiwalu Projektowania Ubiorów "Sami dla Siebie" w Zduńskiej Woli (opiekun Hanna Choinka).

Wymieniono okna w budynku szkoły i internatu i zaadaptowano pomieszczenia dawnej kotłowni na siłownię.

GRUDZIEŃ

Samorząd Uczniowski przygotował zabawę choinkową dla dzieci ze szkół podstawowych. Młodzież włączyła się także w akcję "Pogotowie świętego Mikołaja".

1999

STYCZEŃ

Członkowie Szkolnego Koła Turystycznego odbyli rajd do Tuliszkowa.

Uczniowie klas czwartych uczestniczyli w programie "Preorientacja ‘99" prowadzonym pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

MARZEC

Młodzież uczestniczyła w konkursie "Szkoła na wesoło" organizowanym przez Miejski Dom Kultury.

MARZEC

Jakub Jaszczura zajął XXVI miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w biegach przełajowych. (trener Zbigniew Ryczyński).

KWIECIEŃ

Paweł Dróżdż z klasy I został laureatem Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (opiekunka Teresa Ulatowska).

W VII Konkursie Języka Łacińskiego w Poznaniu I miejsce zdobyła Urszula Siekacz z klasy IIIA, IX Lidia Pawlak z klasy IIIC (opiekunka Ewa Patrzykąt).

W finale V Konkursu Mitologicznego w Poznaniu udział brały Justyna Świrk i Ewelina Piskuła (opiekunka Ewa Patrzykąt).

W finale ogólnopolskiego konkursu poetyckiego "O laur Klemensa Janickiego" wziął udział Konrad Lament (opiekun Mirosław Mękarski).

Milena Chypś zakwalifikowała się do centralnych eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii poezji śpiewanej (opiekun Hanna Choinka).

III nagrodę w III Ogólnopolskim Konkursie Literackim w Katowicach otrzymała Iwona Bręńska z klasy IIC (opiekunka Aleksandra Jesiołowska).

Do eliminacji centralnych Konkursu Wiedzy Biblijnej zakwalifikował się Piotr Mosiężny z klasy IIIB (opiekun ks. Marek Daczkowski).

Laureatami Konkursu Matematycznego "Kangur" zostali: Krzysztof Skolimowski z klasy IVB (opiekun Wioletta Kałużna) i Wojciech Misiurka z klasy IE (opiekun Alina Wąsikowska).

CZERWIEC

Uczniowie naszej szkoły pomagali w zorganizowaniu Dnia Dziecka w domach dziecka w Turku i w Nowym Świecie.

Nagrody- stypendia za średnią 5 i powyżej otrzymali: Sylwia Stusek, Paulina Aleksander, Łukasz Zimniak, Lidia Pawlak, Piotr Trocha, Łukasz Pakuła, Magdalena Kowalska, Andrzej Liszka, Urszula Siekacz, Karol Lament, Katarzyna Kucharska, Małgorzata Frasunkiewicz, Dagmara Trzuskowska, Beata Werbińska Agnieszka Szawara, Agnieszka Sobolewska, Katarzyna Woreta, Iwona Bręńska, Agnieszka Lichnerowicz.

LIPIEC

Karolina Danielecka zajęła XII miejsce w skoku w dal w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych (opiekun Albin Zańko).

WRZESIEŃ

Rozpoczęto realizację rozszerzonego programu wiedzy o społeczeństwie w klasie IIIA (Elżbieta Wojakowska) i programu autorskiego "Wychowanie poprzez edukację kulturalna młodzieży mieszkającej z dala od dużych ośrodków miejskich" w klasie IIA (Anna Mękarska). W ramach realizacji programu uczniowie klasy IIA odbywali cykliczne warsztaty z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Łódzkiego i wydawali pismo literackie "Przenikanie".

PAŹDZIERNIK

Rada Pedagogiczna przyjęła wewnątrzszkolny regulamin oceniania.

Izabela Rabiega zdobyła wyróżnienie na Spotkaniach Teatralnych Młodych.

LISTOPAD

Uczniowie- Katarzyna Pajęcka i Marcin Korolewski zdobyli wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Sami dla Siebie" (opiekun Hanna Choinka).

Iwona Bręńska zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "Katowice 99" (opiekun Grażyna Białoszyńska).

GRUDZIEŃ

Uczniowie uczestniczyli w akcji "I ty możesz zostać świętym Mikołajem..." i zbierali dary dla Domu Dziecka".

2000

MARZEC

Uczennice ZSO biorą udział w Konkursie Poetyckim "Poezja młoda- poezja nowa" ( K.Fret, A.Dawidczyk, J.Matczak, P.Aleksander).

Uczennica I.Breńska zajęła III m. w IV Ogólnopolskim Konkursie na Pracę z Literatury (opiekun Aleksandra Jesiołowska).

KWIECIEŃ

Pierwszy Maraton Matematyczny zorganizowany przez Alinę Wąsikowską i Violettę Kałużną.

Odbył IV Konkurs Ortograficzny "Spotkanie z Panem Ambrożym" zorganizowanym przez polonistkę Mariolę Maciaszek.

MAJ

W ramach Dni Europy odbył się konkurs "Europa wokół nas"
(organizatorzy: Ewa Sotkiewicz i Witold Wojciechowski).

Zespół teatralny "Liceum Tadzia" wziął udział w XIX Wojewódzkich Konfrontacjach sceny Szkolnej.

CZERWIEC

7 uczniów wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie "Katyń - Golgota Wschodu".

Odbył się III Spływ Kajakowy "Brda 2000" (opiekunowie: Mariola Maciaszek, Witild Wojciechowski, Zbigniew Ryczyński).

LIPIEC

Koło Turystyczne LO zorganizowało obóz wędrowny (opiekunowie: Mariola Maciaszek, Zbigniew Ryczyński).

SIERPIEŃ

W wyniku konkursu dyrektorem szkoły został Lech Zielony.

WRZESIEŃ

Odbył się Zjazd Absolwentów rocznik 1950.

Uczennica M. Kowalska otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

PAŹDZIERNIK

Otwarcie pracowni komputerowej w zaadaptowanej sali Internatu.

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych i Kulturalnych (prezes Anna Mękarska) rozpoczyna cykl wykładów akademickich dla uczniów i nauczycieli powiatu tureckiego:

Wykład dr Piotra Łuszczykiewicza (UAM Poznań)- "Bliskie czytanie- podróż przez warstwy słowne tekstu"

Wykład Krystyny Pietrych (UŁ Łódź) - "Literatura współczesna".

Młodzież LO pod opieką nauczycielki plastyki Hanny Choinki uczestniczyła w akcji "Motylkowe szpitale", malując świetlicę oddziału dziecięcego.

LISTOPAD

Z okazji Święta Niepodległości otwarto wystawę zdjęć "Polska niepodległa w fotografii 1918-1939".

Młodzież LO zdobyła I m. w konkursie czytelniczym "Turek w II Rzeczpospolitej 1918-1939" (opiekunka- Elżbieta Wojakowska).

Uczennica E.Szałek uzyskała Grand Prix w IV Ogólnopolskim Festiwalu Projektowania Ubiorów "Sami dla siebie".

Wykład prof. Zygmunta Machwitza (WSTiF Łódź)- "Polska szkoła filmowa".

Wykład dr Piotra Juszkiewicza (UAM Poznań)- "Sztuka XX w.

GRUDZIEŃ

Wykład prof. Anny Brzezińskiej (UAM Poznań)- "Problem projektów w edukacji" (warsztaty psychologiczne).

Wykład prof. Przemysława Czaplińskiego (UAM Poznań)- "Literatura współczesna.

V Konkurs Ortograficzny "Spotkanie z Panem Ambrożym" (organizatorka: Mariola Maciaszek).

Dzień Francuski w ZSO (organizatorki: Teresa Jaworska- Jacek, Maria Górska).

Pogotowie Świętego Mikołaja - akcja przygotowywania upominków dla najbiedniejszych dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Wieczór Kolęd i Pastorałek (organizatorki: Maria Zielona, Ela Galoch).

Uczeń P.Malinowski osiągnął wyróżniające wyniki w zawodach okręgowych Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Współczesnym Izraelu (opiekun:Maria Zielona).

2001

STYCZEŃ

Bal Absolwenta- doroczny bal zorganizowany przez Koło Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Turku. Dochód przeznaczono na modernizację pracowni komputerowej i dla Witka Niteckiego.

Uczniowie autorskiej klasy humanistycznej (wychowawca: Anna Mękarska) wydali książkę "Wspomnienia dziadków (relacje mieszkańców Turku i okolic z czasów II wojny światowej)".

Młodzież LO uczestniczyła w programie "Reklama a świadomość młodzieży" (prowadzące: Jolanta Leszczyńska, Alicja Pokrywiecka).

Uczennica M.Kowalska uzyskała wyróżniające wyniki w zawodach II stopnia XXV Olimpiadzie Języka Angielskiego.

LUTY

Odbył się Konkurs Matematyczny kl.II.

Uczeń P. Frąckowiak zajął I m. w " Konkursie internetowym na najlepszą stronę www szkoły."

Odbył się Koncert Walentynkowy.

Wieczór poezji miłosnej z udziałem poety Lecha Lamenta.

MARZEC

Dla nauczycieli powiatu tureckiego zorganizowano interdyscyplinarną lekcję pokazową j.polski-historia- prowadzoną przez nauczycielki współpracujące z IBL w Warszawie (organizatorka: Anna Mękarska).

Wykład i warsztaty z psychologii prowadzone przez prof. Annę Brzezińską (UAM Poznań).

Uczennica M.Gruszczyńska otrzymała nagrodę w V Ogólnopolskim Konkursie na Pracę z Literatury (opiekun: Mirosława Frąckowiak).

Uczennica K.Jóźwiak zajęła V m. w XIX Konkursie Poezji i Prozy Francuskiej.

Uczeń R.Marczyński zakwalifikował się do zawodów doświadczalnych II stopnia 50 Olimpiady Fizycznej (opiekun M. Cicha).

II Maraton Matematyczny (organizatorki: Alina Wąsikowska, Violetta Kałużna).

Uczennica K.Przybylska zdobyła wyróżnienie w Europejskim Konkursie Szkolnym "Europa w szkole" w Poznaniu.

Grupa artystyczna "Liceum Tadzia" zdobyła I m. w I Festiwalu Szkolnym "Plama"(opiekunka: Hanna Choinka).

KWIECIEŃ

Sesja naukowa "Książki na koniec wieku" zorganizowana przez polonistki: Annę Mękarską, Mariolę Maciaszek, Jolantę Rowińską.

Wykład prof. Przemysława Czaplińskiego i dr Piotra Śliwińskiego (UAM) połączony z dyskusją panelową dotyczącą literatury.

Wykład prof. Roberta Piłata –"Filozofia XX w" (IfiS PAN Warszawa).

Wykład prof. Anny Brzezińskiej UAM Poznań.

Uczennica D.Trzuskowska została laureatką eliminacji rejonowych 46 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Młodzież szkoły brała udział w Żakinadzie z okazji 660-lecia miasta Turku.

W ramach "Dnia bez samochodu" młodzież z dyrektorem Lechem Zielonym przejechała kolumną rowerową do Starostwa Powiatowego.

Konkurs "Tadzio w obiektywie" zakończył się wystawą zdjęć (organizatorzy: Mariola Maciaszek, Witold Wojciechowski, Zbigniew Ryczyński).

Dzień Brytyjski.(organizatorzy: Małgorzata Dawidczyk, Mirosław Pawlak).

Uczeń Ł.Brodziak został finalistą Ogólnopolskiego Konkursu "Losy Polaków na Wschodzie po 1939".

II powiatowy Konkurs Matematyczny kl.II (organizatorki: Jolanta Leszczyńska, Katarzyna Buchelt).

I Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej (organizator: Zenon Kolasiński).

MAJ

Młodzież LO wystawiła program poświęcony rocznicy 3 MAJa w Domu Kultury na uroczystej sesji Rady Miasta i Rady Powiatu.

Uczennica M.Chrostek zakwalifikowała się do finału Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego " Od Księgi Rodzaju do Apokalipsy".

CZERWIEC

Wykład o feminizmie – prowadząca mgr Joanna Bożyk (UŁ Łódź)

Warsztaty edukacyjno - psychologiczne - prowadzący: mgr Adam Fret (rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne).

IV Rajd Kolejkowy młodzieży szkół średnich zorganizowany przez Tureckie Towarzystwo Turystyczne ( Mariola Maciaszek, Witold Wojciechowski, Zbigniew Ryczyński, Anna Mękarska).

Spektakl "Z pamiętnika narkomanki" przygotowany przez uczniów kl.II.

LIPIEC

IV spływ kajakowy "Brda 2001".

SIERPIEŃ

Remont dziedzińca wewnętrznego szkoły.

Budowa instalacji sanitarnej, deszczowej, alarmowej.

WRZESIEŃ

Próbna matura z matematyki i języków obcych.

Powstała sekcja judo – opiekun Marek Kujawa.

Uczeń K.Stefaniak otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

PAŹDZIERNIK

W ramach "Turkowskich Dni Europy" w auli LO wystąpiły 4 zespoły chóralne – m.in. Chór z Darmstadt z Niemiec.

Obyła się wystawa "Wielkopolanie w Europie".

Młodzież z sekcji artystycznej zaprezentowała akcję "Muzyka-światło-cień" (opiekunka: Hanna Choinka).

Sprzątanie świata- Polska 2001.

Samorząd szkolny zorganizował zbiórkę "Góra grosza" na rzecz Witka Niteckiego

LISTOPAD

Oddano do użytku nową salę komputerową z dostępem do Internetu.

Uczeń ZSO Mariusz Jakubowski został laureatem konkursu wiedzy o Unii Europejskiej

GRUDZIEŃ

Pogotowie Świętego Mikołaja (organizatorzy: Zbigniew Ryczyński, Ewa Patrzykąt, Witokd Wojciechowski).

IV Spotkanie z Panem Ambrożym- Powiatowy Konkurs Ortograficzny.

Młodzież szkoły wystawiła spektakl teatralny "By nie dotykać ziemi" (opiekunki: H.Choinka, A.Graczyk).

Odbył się pierwszy koncert Szkolnej Orkiestry.

Po raz pierwszy wystąpił z koncertem kolęd Chór Szkolny "Viribus unitis"- pod dyrekcją Joanny Gogulskiej.

Otwarto Centrum Multimedialne (wg koncepcji opracowanej przez Z.Kolasińskiego, R.Zając, K.Sobczak, A.Zańko).

2002

STYCZEŃ

Bal Absolwenta - dochód przeznaczono m.in. na remont licealnego fortepianu.

Konkurs "Matematyka na co dzień" (opracowany przez J.Leszczyńską i K.Buchelt).

W ferie zimowe młodzież odbyła rajd pieszy do Galewa.

LUTY

III Maraton Matematyczny- dla młodzieży szkół średnich województwa wielkopolskiego (organizatorki: V.Kałużna i A.Wąsikowska).

Wykład "Autoportret w literaturze i malarstwie" - prowadząca prof. Alina Kowalczykowa IBL PAN Warszawa.

Uczniowie LO zajęli II m. zespołowo na Olimpiadzie Biologicznej w Poznaniu.

Reprezentacja LO zdobyła I m. w Mistrzostwach Rejonu Konińskiego w piłce siatkowej dziewcząt (trener Zbigniew Ryczyński).

I m. w piłce siatkowej chłopców szkół ponadgimnazjalnych.

MARZEC

Zespół "Liceum Tadzia" został wyróżniony za kompozycję scenograficzną w II Festiwalu Szkolnym "Plama" (opiekun H. Choinka).

4 uczennice zostały zakwalifikowane do eliminacji rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

II Sesja Popularnonaukowa "Autobiografizm w literaturze współczesnej" z udziałem prof. P.Czaplińskiego i dr J.Galanta (UAM Poznań) (organizatorki: A.Mękarska, J.Rowińska, M.Maciaszek).

Nauczycielka LO Ela Galoch zajęła II m. w XXI Międzynarodowym Konkursie Poezji.

Dzień Francuski w LO (organizatorki: Teresa Jaworska – Jacek i Karolina Borowska).

Dzień Amerykański w LO (organizatorzy: M.Dawidczyk, M.Pawlak, C.Marczyński, K. Mariasiewicz, M.Lis, A.Tomczak).

IV m. w Finale Mistrzostw Wielkopolski szkół ponadgimnazjalnych w siatkówce dziewcząt (opiekun Z.Ryczyński).

III m. w Mistrzostwach Wiekkopolski Licealiady w Piłce Siatkowej w kategorii chłopców.

KWIECIEŃ

Uczennica J.Baraniecka otrzymała nagrodę w eliminacjach rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich.

Uczennica Z.Kurzaj uzyskała III m. w zawodach II stopnia Olimpiady Biologicznej.

Uczeń M.Mikosik został finalistą Olimpiady Matematycznej (opiekun: Janina Kużdowicz).

Uczniowie LO zajęli I m. w klasyfikacji grupowej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

W konkursie "Nasza mała ojczyzna – region koniński" uczniowie zajęli I i II m. (opiekun Barbara Żebrowska).

Uczniowie LO zdobyli I m. w rywalizacji szkół średnich w ramach obchodów Dnia Ziemi.

I Konkurs Chemiczny w LO.

Uczeń T.Piasecki wystąpił z recitalem akordeonowym.

W Koncercie Wielkanocnym wystąpiły Chór Szkolny oraz Orkiestra Kameralna.

Uczennica M.Chrostek zakwalifikowała się do finału XII Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego "Od Mickiewicza do Miłosza".

Uczniowie: Paweł Frąckowiak, Paulina Kicińska, Szymon Rychlik, Alicja Dawidczyk, Andrzej Wiatrowski zdobyli wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na szkolną stronę intenetową w języku angielskim zorganizowanym przez Konsulat Brytyjski w Warszawie ( opiekunka Małgorzata Dawidczyk).

CZERWIEC

Rajd "Wokół powiatu tureckiego" z udziałem młodzieży szkól średnich powiatu( organizator: Tureckie Towarzystwo Turystyczne).

M.Chrostek zdobyła III m. w XII Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim "Od Mickiewicza do Miłosza" oraz wyróżnienie w I Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim "Literatura dla dzieci".

Marta Tomczyk zdobyła I m. w kategorii wiekowej 16-18 lat w VII edycji Konkursu Piosenki "Wygraj sukces" (opiekun – prowadząca chór szkolny Joanna Gogulska).

Najlepsi absolwenci klas IV w roku szkolnym 2001/2002: Małgorzata Frasunkiewicz - 5,40, Łukasz Zimniak - 5,26, Paulina Aleksander - 5,25, Joanna Adamiak - 5,20, Łukasz Ogrodowczyk - 5,20, Zuzanna Kurzaj - 5,20, Anna Dzieciątkowska - 5,10, Dagmara Trzuskowska - 5,10, Marta Karbowa - 5,00, Aleksandra Kałabun - 5,00.

Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2001/2002: Joanna Gierba - 5,30, Aleksandra Brożek - 5,17, Krzysztof Stefaniak - 5,17, Arkadiusz Buchelt - 5,09, Anita Gapska - 5,08, Justyna Gawryś - 5,00, Anna Rakowiecka - 5,00.


Kalendarium / Absolwenci / Dyrektorzy / Budynek
Nazwa szkoły / Zjazdy Absolwentów / Galeria / Info