• VIRIBUS UNITIS - ZAPRASZAMY
  • TV SALA 100
  • GOLDEN LEAGUE
  • ENGLISH NON STOP
  • VII WERNISAŻ
  • DODATKOWE ZAJĘCIA SPORTOWE I SEKCJA AEROBIKU
  • KONKURS INFORMATYCZNY

  • AKCJA EKOLOGICZNA
  • STRZELNICA, STOŁÓWKA, SIŁOWNIA
  • RAJD PIESZY

Targi_edukacyjne_m.jpg

 

Szanowni Państwo, Drodzy Gimnazjaliści,

Już wkrótce będziecie decydować o przyszłości. Przed Wami wybór szkoły ponadgimnazjalnej.

Starostwo Powiatowe w Turku, Dyrektorzy ponadgimnazjalnych szkół i placówek oświatowych Powiatu Tureckiego  serdecznie zapraszają wszystkich uczniów klas III gimnazjów powiatu tureckiego oraz ich  Rodziców  na Targi Edukacyjne, które odbędą się dnia
28 kwietnia 2014r. w godzinach od 1000 do 1400 w Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Parkowej 3 w Turku.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych. „Nasza oferta – Twój wybór!”

 

 

I EDYCJA KONKURSU TRANSLATORSKIEGO

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Konkurs jest adresowany do uczniów klas I i II. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 marca 2014.
Pierwszy etap konkursu polega

na przetłumaczeniu na język polski

dwóch tekstów anglojęzycznych.
Konkurs odbędzie się 7 kwietnia 2014r.

w godz. 8:00 -10.00.Serdecznie zapraszamy!
Karolina Gryczyńska
Sylwia Rosicka

REGULAMIN

I EDYCJI

KONKURSU TRANSLATORSKIEGO

w I liceum ogólnokształcącym

Organizator – nauczyciele języka angielskiego

Karolina Gryczyńska

Sylwia Rosicka

Założenia ogólne:

Konkurs Translatorski obejmuje zadania z języka angielskiego sprawdzające znajomość słownictwa (czasowniki złożone, idiomy) oraz umiejętności przełożenia tekstu na język polski.

Konkurs jest adresowany do uczniów klas pierwszych i drugich I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku.

Zgłoszenia przyjmowane są u szkolnych organizatorów konkursu do dnia 31 marca 2014 .

Cele konkursu:

Popularyzacja nauki języka angielskiego w ramach zajęć szkolnych.

Rozwijanie autonomii ucznia.

Rozwijanie wyobraźni.

Doskonalenie i wzmacnianie umiejętności tłumaczenia tekstu pisanego w języku angielskim.

Sprawdzenie wiadomości i umiejętności uczniów.

Forma konkursu:

Pierwszy etap konkursu polega na przetłumaczeniu na język polski dwóch tekstów anglojęzycznych.

W drugim etapie uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie przetłumaczyć na język polski jeden tekst anglojęzyczny oraz zmierzyć się z zadaniami leksykalno-gramatycznymi sprawdzającymi znajomość wybranych idiomów i czasowników złożonych, tzw. phrasal verbs.

Przebieg konkursu:

Pierwszy etap Konkursu Translatorskiego odbywa się w dniu 7 kwietnia 2014r. w godz. 8:00 – 10.00.

Uczniowie przystępują do samodzielnego tłumaczenia tekstów.

Wyniki pierwszego etapu zostaną podane przez szkolnych organizatorów po 2 tygodniach.

Do drugiego etapu konkursu przystąpi 10 osób z najlepszym wynikiem. Etap drugi odbędzie się 28 kwietnia 2014r.

Wyniki drugiego etapu będą znane w maju.

Kryteria oceny konkursu:

Teksty będą sprawdzane z uwzględnieniem poprawności gramatycznej i merytorycznej oraz umiejętności poprawnej budowy zdania.

Ocenianie będą również logiczność i spójność tekstu.

W zadaniach zawierających czasowniki złożone i idiomy sprawdzana będzie poprawność gramatyczna i ortograficzna.

Nagrody:

Za trzy pierwsze miejsca w konkursie zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe sponsorowane przez wydawnictwa anglojęzyczne.

ORGANIZATORZY

 

21 stycznia 2014 roku nauczyciele i uczniowie Liceum

złozyli kwiaty przy Pomniku Ofiar Wojny.

IMG 4380

fot. Maciej Szczepanik

 

Uczniowie spieszacy się do szkoły 

w Tłusty Czwartek na chodniku napotkali napis

"Kocham Klaudię - Twój Misiek". Gratulujemy tajemniczej Klaudii :)

 IMG 5645

 

Sala 100

IMG 4182

 

Podkategorie