• VIRIBUS UNITIS - ZAPRASZAMY
  • TV SALA 100
  • GOLDEN LEAGUE
  • ENGLISH NON STOP
  • VII WERNISAŻ
  • DODATKOWE ZAJĘCIA SPORTOWE I SEKCJA AEROBIKU
  • KONKURS INFORMATYCZNY

  • AKCJA EKOLOGICZNA
  • STRZELNICA, STOŁÓWKA, SIŁOWNIA
  • RAJD PIESZY

I EDYCJA KONKURSU TRANSLATORSKIEGO

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Konkurs jest adresowany do uczniów klas I i II. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 marca 2014.
Pierwszy etap konkursu polega

na przetłumaczeniu na język polski

dwóch tekstów anglojęzycznych.
Konkurs odbędzie się 7 kwietnia 2014r.

w godz. 8:00 -10.00.Serdecznie zapraszamy!
Karolina Gryczyńska
Sylwia Rosicka

REGULAMIN

I EDYCJI

KONKURSU TRANSLATORSKIEGO

w I liceum ogólnokształcącym

Organizator – nauczyciele języka angielskiego

Karolina Gryczyńska

Sylwia Rosicka

Założenia ogólne:

Konkurs Translatorski obejmuje zadania z języka angielskiego sprawdzające znajomość słownictwa (czasowniki złożone, idiomy) oraz umiejętności przełożenia tekstu na język polski.

Konkurs jest adresowany do uczniów klas pierwszych i drugich I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku.

Zgłoszenia przyjmowane są u szkolnych organizatorów konkursu do dnia 31 marca 2014 .

Cele konkursu:

Popularyzacja nauki języka angielskiego w ramach zajęć szkolnych.

Rozwijanie autonomii ucznia.

Rozwijanie wyobraźni.

Doskonalenie i wzmacnianie umiejętności tłumaczenia tekstu pisanego w języku angielskim.

Sprawdzenie wiadomości i umiejętności uczniów.

Forma konkursu:

Pierwszy etap konkursu polega na przetłumaczeniu na język polski dwóch tekstów anglojęzycznych.

W drugim etapie uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie przetłumaczyć na język polski jeden tekst anglojęzyczny oraz zmierzyć się z zadaniami leksykalno-gramatycznymi sprawdzającymi znajomość wybranych idiomów i czasowników złożonych, tzw. phrasal verbs.

Przebieg konkursu:

Pierwszy etap Konkursu Translatorskiego odbywa się w dniu 7 kwietnia 2014r. w godz. 8:00 – 10.00.

Uczniowie przystępują do samodzielnego tłumaczenia tekstów.

Wyniki pierwszego etapu zostaną podane przez szkolnych organizatorów po 2 tygodniach.

Do drugiego etapu konkursu przystąpi 10 osób z najlepszym wynikiem. Etap drugi odbędzie się 28 kwietnia 2014r.

Wyniki drugiego etapu będą znane w maju.

Kryteria oceny konkursu:

Teksty będą sprawdzane z uwzględnieniem poprawności gramatycznej i merytorycznej oraz umiejętności poprawnej budowy zdania.

Ocenianie będą również logiczność i spójność tekstu.

W zadaniach zawierających czasowniki złożone i idiomy sprawdzana będzie poprawność gramatyczna i ortograficzna.

Nagrody:

Za trzy pierwsze miejsca w konkursie zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe sponsorowane przez wydawnictwa anglojęzyczne.

ORGANIZATORZY

 

Uczniowie spieszacy się do szkoły 

w Tłusty Czwartek na chodniku napotkali napis

"Kocham Klaudię - Twój Misiek". Gratulujemy tajemniczej Klaudii :)

 IMG 5645

 

Sala 100

IMG 4182

 

21 stycznia 2014 roku nauczyciele i uczniowie Liceum

złozyli kwiaty przy Pomniku Ofiar Wojny.

IMG 4380

fot. Maciej Szczepanik

 

Po raz jedenasty Cała szkoła czytała...

Zaproszeni goście oraz uczniowie Liceum czytali

"Popioły" Stefana Żeromskiego

IMG 5151

 

Podkategorie