• VIRIBUS UNITIS - ZAPRASZAMY
  • TV SALA 100
  • GOLDEN LEAGUE
  • ENGLISH NON STOP
  • VII WERNISAŻ
  • DODATKOWE ZAJĘCIA SPORTOWE I SEKCJA AEROBIKU
  • AKCJA EKOLOGICZNA
  • STRZELNICA, STOŁÓWKA, SIŁOWNIA
  • RAJD PIESZY

 

KONKURS KULINARNY

„POZNAJEMY KUCHNIĘ ŚWIATA“

konkurs kulinarny2

 

Sprawozdanie z lekcji otwartych z języka angielskiego

IMG 6843

W ramach współpracy międzyszkolnej I Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Turku z Gimnazjum nr 1 im. Lotnictwa Polskiego w Turku
w dniu 23 stycznia 2015 roku odbyły się lekcje otwarte z języka angielskiego.

Zajęcia z udziałem uczniów I Liceum Ogólnokształcącego oraz uczniów    Gimnazjum nr 1 odbyły się w budynku I LO  w Piątek, 23 stycznia 2015 roku o godzinie 8.50. Równolegle odbywały się 3 lekcje prowadzone przez nauczycieli języka angielskiego z I LO tj. Panią Jolantę Łożyńską, Panią Sylwię Rosicką oraz Panią Dorotę Walczak. W zajęciach uczestniczyli również Pani wicedyrektor Olga Wojtkowiak a także nauczyciele z Gimnazjum nr 1 w Turku Pani Marta Zefirjan-Śliga oraz Pan Tomasz Andrzejewski.

W trakcie zajęć gimnazjaliści mieli możliwość poznać formy pracy nauczycieli I LO a także współzawodniczyć jak i współdziałać w grupach z licealistami wykonując różnego rodzaju ćwiczenia językowe.

Tematyka i przebieg lekcji:

Nauczyciel – Dorota Walczak

Zajęcia z języka angielskiego w grupie 2f I LO oraz gimnazjalistami z klas trzecich Gimnazjum nr 1.

Temat: Faulty items – listening and speaking. (Wadliwe towary – słuchanie , mówinie).

Przebieg: Zajęcie rozpoczęły się od podziału uczniów na grupy – grupy mieszane składające się z licealistów i gimnazjalistów. Następnie rozgrzewka językowa – słuchanie ze zrozumieniem, wprowadzenie słownictwa. Kolejny etap to praca w grupach – słownictwo dot. sklepów, wadliwych towarów – ćwiczenia leksykalne, praca ze słownikiem. Po sprawdzeniu poprawności ćwiczeń uczniowie zapoznali się ze słownictwem dot. składania reklamacji. Korzystając z Internetu i rzutnika uczniowie obejrzeli zabawny filmik tematyczny a następnie odpowiadali na pytania do filmu. Ostatnim etapem lekcji było przygotowanie przez każdą z grup scenki w sklepie z wykorzystaniem słownictwa poznanego na zajęciach oraz zaprezentowania jej na forum.

Współpraca na zajęciach przebiegała w bardzo życzliwej i sympatycznej atmosferze, uczniowie wykazali się pomysłowością i aktywnością.

Nauczyciel – Sylwia Rosicka

W lekcji wzięli udział uczniowie klasy 3H i gimnazjaliści.

Tematem lekcji były kraje anglojęzyczne „What do you know about English speaking countries?”. Lekcja rozpoczęła się od rozgrzewki językowej podczas której uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie słownictwo związane z tematem. Uczniowie pracowali indywidualnie zmagając się z zadaniami sprawdzającymi wiedzę leksykalną. Następnie uczniowie zostali podzieleni na grupy (mieszane – uczniowie z obu szkół byli w każdej grupie) aby zmierzyć się z zadaniem na czytanie ze zrozumieniem. Każda grupa miała przygotować krótki speech na temat danego kraju anglojęzycznego. Ostatnim elementem lekcji był quiz sprawdzający wiedzę zdobytą podczas zajęć. Każda grupa odpowiadała na 10 pytań. Zwycięzcy otrzymali nagrody:

- uczniowie Gimnazjum nr 1 – bon ocenowy z oceną bardzo dobrą, która zostanie im wpisana na początku roku szkolnego w Liceum,

- uczniowie I Liceum ogólnokształcącego -  oceny bardzo dobre za aktywność.

Praca podczas zajęć odbywała się bez problemów – uczniowie chętnie ze sobą współpracowali, wymieniali poglądy, wspólnie przygotowywali krótką prezentację.  

Nauczyciel – Jolanta Łożyńska

Zajęcia z języka angielskiego w grupie 1M I LO oraz gimnazjalistami z klas trzecich Gimnazjum nr 1.

Lekcja, której tematem była tradycyjna kuchnia brytyjska rozpoczęła się od krótkiej prezentacji w Power Point pt. Traditional British Cuisine. Następnie uczniowie w parach (uczniowie zostali dobrani w pary losowo poprzez wylosowanie nr ławki w której siadali poznając się ze sobą i współpracując z osobą z grupy) zostali poproszeni o wypełnienie quizu na podstawie obejrzanego materiału. Najlepsze zespoły zostały nagrodzone oceną za aktywność. Następnie uczniowie w grupach pięcioosobowych pracowali nad tekstem (odpowiedzi na pytania do krótkich tekstów pisemnych)Najlepsza grupa również została nagrodzona ocenami. Ostatnim elementem zajęć było zadanie podsumowujące całe zajęcia – zadanie na słuchanie z którym uczniowie musieli się zmierzyć indywidualnie. Cała lekcja przebiegała niezwykle sprawnie, wszyscy uczniowie zarówno licealiści jak i gimnazjaliści brali w niej aktywny udział.

Po zakończonych zajęciach wszyscy udali się do auli szkolnej gdzie wspólnie z Panią dyrektor Danutą Szczepanik oraz Panią wicedyrektor Olgą Wojtkowiak wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie. Następnie uczniowie Gimnazjum nr 1 mieli okazję zwiedzić budynek liceum. Odwiedzili salę nr 100 gdzie ponownie spotkali się z Panią dyrektor Danutą Szczepanik. Po krótkiej prezentacji sali uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, rozmowy.

Wizyta uczniów oraz nauczycieli z Gimnazjum nr 1 im. Lotnictwa Polskiego w Turku sprawiła nam wiele radości a także dostarczyła ciekawych wrażeń i doświadczeń w pracy z gimnazjalistami.

Czekamy na kolejne formy współpracy.

Dorota Walczak

W ramach przedświątecznej niespodzianki dnia 12.12.14r.
dzieci oraz ich wychowawcy z przedszkola Kubusia Puchatka w Turku
mogli zobaczyć w auli naszej szkoły przedstawienie pt.: Kopciuszek.
Mali goście zostali już w progu przywitani przez uczniów odgrywających
główne role więc od samego początku towarzyszyła nam bajkowa atmosfera.
Całą imprezę poprowadził Amadeusz Dzikowski z klasy 2M, na którego
zabawne i dociekliwe pytania dzieci chętnie odpowiadały. Aktorzy z klasy 2F
zachwycili tę wymagającą publiczność, czego wyrazem było zaciekawienie
na twarzach dzieci podczas przedstawienia, oraz wesołe okrzyki i gromkie brawa
po jego zakończeniu. Nasi mali goście mogli liczyć na troskliwą opiekę uczniów
klasy 2D a na zakończenie naszego spotkania uczennice klas 1c i 1e,
Estera Graczyk oraz Justyna Wojtaszewska, wykonały utwór pt.: Get lucky.
 
To samo przedstawianie mogli również zobaczyć kolejni goście naszej szkoły
podczas rozdania świątecznych paczek w ramach akcji
Pogotowie Świętego Mikołaja.

Nad oświetleniem i nagłośnieniem przedstawienia czuwali Hubert Janicki
z klasy 2e oraz Bartosz Śliwka z klasy 1e. Opiekunkami uczniów oraz osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie przedstawienia były
Dorota Walczak oraz Paulina Pawlak.

Konkurs na folder informacyjny I LO

Zapraszamy chętnych uczniów do udziału w konkursie, którego celem jest przygotowanie folderu informacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku.

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

 folder LO 4

 

Wigilia w Liceum

IMG 6027